Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed

Doel

In dit praktijknetwerk wordt gekeken naar de noodzaak, voor- en nadelen van het gebruik van mechanische koeling voor TBM pootgoed. Het blijkt namelijk dat de standaard methode, zijnde alles in één gekoelde cel op 3℃, ten koste gaat van de vitaliteit van het pootgoed. Alternatieve methoden zijn meer rendabel en geven vitaler pootgoed.

Uitvoering

Het laten zien van de effecten van een andere manier van bewaren op het vlak van vitaler pootgoed is lastig. Velddemonstraties tijdens het groeiseizoen zijn eigenlijk niet te plannen, omdat de verschillen maar even te zien zijn. Opbrengstdemonstraties zijn lastig omdat er veel factoren zijn die dit beïnvloeden. Daarom is vooral gekozen om bij diverse bijeenkomsten de gesprekken aan te gaan met de bezoekers. Ter ondersteuning van die gesprekken zijn voor de bijeenkomsten posters gemaakt over de vitaliteit en de mogelijke alternatieve bewaarmethoden. Aan de hand van die posters is het prima mogelijk om een gesprek hierover te voeren. Daarnaast zijn er een aantal flitsbijeenkomsten geweest, waarbij vooral met telers die van plan zijn om te investeren in een bewaarplaats, de resultaten van dit praktijknetwerk zijn besproken. Tijdens de uitvoering van het project viel op dat ook prof. Struik van de WUR aangeeft dat we pootgoed te koud bewaren, waardoor het fysiologisch te jong is. De gevolgen hiervan in 2019 waren een vertraagde opkomst en bij de oogst te veel moederknollen. Bewaring Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed 10 Eindbrochure Verder met kennis vanuit de Praktijknetwerken

Effect

Het blijkt dat de telers geen ‘natuurlijke interesse’ hebben voor het bewaren van pootgoed. Daarnaast is de basiskennis laag. Dit blijken belemmeringen te zijn voor een juiste overdracht. Wie niet met een investering in bewaring bezig is, is maar heel beperkt ontvankelijk voor de boodschap. Ook voor degenen die wel ontvankelijk zijn voor het onderwerp geldt dat de kans dat de boodschap blijft hangen niet zo groot is. Ook kan iemand die niet van plan is om zijn pootgoed anders te gaan bewaren, op dat moment niet zo veel met deze boodschap. Het gevolg is dat het aantal gesprekken wat echt een effect heeft beperkt is. Bij telers die voornemens waren om te investeren in een bewaring, was het effect echter wél hoog. Al deze telers zijn gaan nadenken over alternatieve methoden voor opslag van pootgoed door het gebruik van buitenluchtventilatie. Voor het verder uitdragen van de boodschap is het van belang dat de telers ontvankelijk zijn. Dat zijn ze in elk geval als er over een investering wordt nagedacht. Dat is het beste moment om het gesprek aan te gaan. Daarnaast zou de boodschap in het winterseizoen regelmatig via massamedia terug kunnen komen, om in elk geval de beleving over het belang van een goede bewaring te vergroten.

Impact op de sector

De impact op de sector van de resultaten van deze demonstratie zal niet erg groot zijn. De beleving en ontvankelijkheid van de gemiddelde teler is te laag om op dit vlak grote stappen te zetten.

Projectinformatie

Status: afgerond project

Partners: DLV Advies en Delphy

Locaties demonstraties: Proefboerderij ’t Kompas Valthermond en H.J. Luth in Wedde