Boerenexperiment Moderne Spuit- en Wiedtechnologie

Boerenexperiment Moderne Spuit- en Wiedtechnologie Aanpak Dit project gaat over het demonstreren/kennis overdragen van de werking en resultaten van middelen besparende spuit- en wiedtechnologie. Onderdeel van deze demonstraties zijn experimenten waar gangbare praktijk wordt vergeleken met deze spuit- en wiedtechnologie. Een vergelijkende financiële evaluatie van de genoemde spuit- en wiedtechnologie zal onderdeel uitmaken van de…

SABE Demonstratiebedrijf Weddermarke

SABE Demonstratiebedrijf Weddermarke Aanleiding Met dit project wil Innovatiecentrum Weddermarke zich de aankomende 3 jaren nog sterker te kunnen profileren als demonstratiebedrijf en de opgedane kennis en ervaringen, ook uit het verleden, breder te kunnen verspreiden. Met name op het gebied van fysieke activiteiten is meer dan voldoende ervaring om de aankomende 3 jaren hier…

Bodem in Beeld

Bodem in Beeld Probleem Structuurbederf in de bodem wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor akkerbouwbedrijven. Met name de extreme weersomstandigheden van extreem droge en natte jaren tijdens de afgelopen groeiseizoenen leggen eventueel aanwezig structuurbederf duidelijk bloot op de percelen. Het areaal oververdichte ondergrond is in Noord-Nederland gemiddeld naar schatting 45%. Door de overdichte ondergrond is…

Duurzaam elektrisch beregenen

Duurzaam elektrisch beregenen Doel Het doel van ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ is de demonstratie van de werking in de praktijk van een compleet systeem van duurzaam elektrisch beregenen bestaande uit een grondpomp (bron), ingegraven PVC-buizen en met zonnepanelen voor de energievoorziening en is uitgebreid naar verkenningen met oppervlaktewater beregening bij langeafstandsenergietransport. Tijdens de demonstratie richten wij…

Samen de helft minder spuiten met de rijenspuit

Samen de helft minder spuiten met de rijenspuit Doel Het doel van Samen de helft minder spuiten (sms) is het breed stimuleren van nieuwe precisietechnieken, zoals GPS-gestuurd rijpaden uitzetten (en zaaien / bemesten), rijenspuiten en cameragestuurd schoffelen. Uitvoering Van het betreffende Praktijknetwerk zijn in 2014 en 2015 verslagen gemaakt, die ingaan op de voordelen van…

Integraal Knaagdier Management IKM met kerkuilen

Integraal Knaagdier Management IKM met kerkuilen Doel Het doel van Integraal Knaagdier Management met Kerkuilen is de brede bewustwording, dat de beheersing van knaagdieren met en zonder biociden niet in één omgeving samengaan. Om de beheersing zonder biociden succesvol te laten zijn (m.b.v. roofvogels, zoals kerkuilen), moet er ondersteuning zijn vanuit de buurt en moeten…

Vochtmanagement in de Veenkoloniën in de Zoete bataat

Vochtmanagement in de Veenkoloniën in de Zoete bataat Doel In dit praktijknetwerk is gekeken hoe krijgen we de teelt van zoete aardappel met goed vochtmanagement in Noord-Nederland in de benen. De zoete aardappel heeft veel vocht nodig en is ook gevoelig voor vorst. Door toediening van druppelirrigatie kunnen we efficiënt water geven. Met de dreiging…

Vochtmanagement in de Veenkoloniën in zetmeelaardappelen

Vochtmanagement in de Veenkoloniën in zetmeelaardappelen Doel Het doel was om te demonstreren hoe we de vochthuishouding bij zetmeelaardappelen kunnen optimaliseren door druppelirrigatie. Er is een vergelijk gemaakt met haspelen. Naast watergeven hebben we ook stimulanten aan de teelt toegevoegd. Effecten zijn nog niet duidelijk. Uitvoering De uitvoering van dit object vond plaats op het…

Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed

Natuurlijk koelen voor vitaal TBM pootgoed Doel In dit praktijknetwerk wordt gekeken naar de noodzaak, voor- en nadelen van het gebruik van mechanische koeling voor TBM pootgoed. Het blijkt namelijk dat de standaard methode, zijnde alles in één gekoelde cel op 3℃, ten koste gaat van de vitaliteit van het pootgoed. Alternatieve methoden zijn meer…