Vochtmanagement in de Veenkoloniën in de Zoete bataat

Doel

In dit praktijknetwerk is gekeken hoe krijgen we de teelt van zoete aardappel met goed vochtmanagement in Noord-Nederland in de benen. De zoete aardappel heeft veel vocht nodig en is ook gevoelig voor vorst. Door toediening van druppelirrigatie kunnen we efficiënt water geven. Met de dreiging van nachtvorst kunnen we in combinatie met vliesdoek het gewas beschermen tegen nachtvorst.

Uitvoering

Voordat de stekken zijn gepland hebben we met een frees de druppelirrigatie in de ruggen aangelegd. De slangen liggen bovenin de rug en zorgen voor een goede afgifte aan de stekken die kort daarna zijn geplant. Vochtvoorziening Vochtmanagement in de Veenkoloniën D Zoete bataat 20 Eindbrochure Verder met kennis vanuit de Praktijknetwerken

Opzet

De demonstratie is opgezet op het bedrijf van H.J. Luth in Wedde. De uitvoering van de demonstratie is soepel verlopen door de goede medewerking van de H.J. Luth, Delphy, Broere en enkele geïnteresseerde burgers/kennissen van de H.J. Luth. Met de ervaringen van vorig jaar was het belangrijk dat de stekken direct aan de groei kwamen. Het water werd vanuit de sloot opgepompt en onder lage druk aan het gewas gegeven.

Effect

Uiteraard is er ook gekeken naar het effect van goed vochtmanagement en de teelt van zoete bataat. De watergift was toereikend en goed verdeeld. Alleen de slangen waren toch kwetsbaar voor wild wat regelmatig voor lekkage zorgde. Wat betreft de teelt, daar hebben we nog wel enkele vragen over. Ondanks een goede inrichting van het perceel wilde de zoete bataat niet groeien. Pas drie weken na de langste dag begonnen de vitale planten te groeien. Dit is lastig en het was bij meerdere percelen in Noord-Nederland een probleem. Wat betreft de oorzaak daarover tasten we nog in het duister.

Advies

Er is meer onderzoek nodig om uit te zoeken hoe we de zoete bataat in Noord-Nederland goed aan de groei krijgen. Wat de rol van druppelirrigatie hierin is, is essentieel, namelijk goede vochtvoorziening met een goede verdeling in de grond. Wanneer we de teelt in het voorjaar eerder kunnen planten dan kunnen we met druppelirrigatie het gewas beschermen bij nachtvorst in mei.

Impact op de sector

De impact op de sector van de resultaten van deze demonstratie zal niet erg groot zijn. Tot op heden werd er ook weinig zoete bataat in Noord-Nederland geteeld. De techniek in combinatie met de nieuwe teelt maakt de telers en burgers wel nieuwsgierig. Wanneer de teelt goed van de grond wil komen dan zal het voor een kleine groep telers een leuke aanvulling kunnen worden. Zolang er geen duidelijkheid is over de trage groei in de maanden mei, juni en juli dan zal dat nog niet zo’n vaart lopen.

Projectinformatie

Status: afgerond project

Uitvoerende partij: Delphy