Vochtmanagement in de Veenkoloniën in zetmeelaardappelen

Doel

Het doel was om te demonstreren hoe we de vochthuishouding bij zetmeelaardappelen kunnen optimaliseren door druppelirrigatie. Er is een vergelijk gemaakt met haspelen. Naast watergeven hebben we ook stimulanten aan de teelt toegevoegd. Effecten zijn nog niet duidelijk.

Uitvoering

De uitvoering van dit object vond plaats op het bedrijf van de H.J. Luth te Wedde. De tape is met een frees in de grond aangebracht. De aardappelen waren toen gepoot. De inrichting van het dripperceel in combinatie met de pomp, aggregaat, zonnepaneel etc is in het begin van het seizoen niet goed gegaan, maar uiteindelijk geslaagd. Vochtvoorziening Vochtmanagement in de Veenkoloniën B Zetmeelaardappelen 16 Eindbrochure Verder met kennis vanuit de Praktijknetwerken

Opzet

Op een perceel zetmeelaardappelen hebben we druppelirrigatie aangelegd waarbij we een vergelijk wilden maken met een standaard haspel. Daarom is een deel van een sproeispoor zo ingericht dat naast druppelirrigatie ook fertigatie uitgevoerd kon worden ter vergelijking met de toepassing haspel en veldspuit. De pompvoorziening was eerst niet correct en het heeft enige tijd geduurd voordat we goed konden irrigeren.

Effect

Tijdens de droogte was het dripperceel veel vitaler en waren het aantal knollen iets hoger en was de maatvoering ook groter. De aardappelen zijn pas eind oktober gerooid dus daar kunnen we nog geen resultaten van laten zien.

Advies

Zorg voor een praktisch en betaalbaar systeem. Het perceel moet zo ingericht kunnen worden dat je weinig last heb van de slangen. Efficiënt water geven is een must.

Impact op de sector

De insteek is als demonstratie bedoeld geweest. Het was alleen jammer dat het perceel wat lastig bereikbaar was voor de collega’s en burgers. Zien doet vaak geloven maar dat is dit seizoen iets minder goed uitgepakt. Wel heb je een haspel duidelijk zichtbaar in je perceel en druppelirrigatie is op afstand niet goed te zien. Dit kan naar de toekomst misschien wel kansen geven wat betreft rust in de horizon. Het effect op de uiteindelijke opbrengst is nog niet bekend.

Projectinformatie

Status: afgerond project

Uitvoerende partij: Delphy