Bodem in Beeld

Bodem in Beeld Probleem Structuurbederf in de bodem wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor akkerbouwbedrijven. Met name de extreme weersomstandigheden van extreem droge en natte jaren tijdens de afgelopen groeiseizoenen leggen eventueel aanwezig structuurbederf duidelijk bloot op de percelen. Het areaal oververdichte ondergrond is in Noord-Nederland gemiddeld naar schatting 45%. Door de overdichte ondergrond is…

Duurzaam elektrisch beregenen

Duurzaam elektrisch beregenen Doel Het doel van ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ is de demonstratie van de werking in de praktijk van een compleet systeem van duurzaam elektrisch beregenen bestaande uit een grondpomp (bron), ingegraven PVC-buizen en met zonnepanelen voor de energievoorziening en is uitgebreid naar verkenningen met oppervlaktewater beregening bij langeafstandsenergietransport. Tijdens de demonstratie richten wij…

Samen de helft minder spuiten met de rijenspuit

Samen de helft minder spuiten met de rijenspuit Doel Het doel van Samen de helft minder spuiten (sms) is het breed stimuleren van nieuwe precisietechnieken, zoals GPS-gestuurd rijpaden uitzetten (en zaaien / bemesten), rijenspuiten en cameragestuurd schoffelen. Uitvoering Van het betreffende Praktijknetwerk zijn in 2014 en 2015 verslagen gemaakt, die ingaan op de voordelen van…